2024. Július 18. csütörtök
Milyenek a tapasztalatok külföldön? -  Hogyan értékelik hazánkban?
A homeopátia az orvostudomány egyik ága, a nem hagyományos gyógymódok közé tartozó gyógyszeres terápia, amelynek gyökerei az ősidőkbe nyúlnak vissza. Ma ismét virágkorát éli ez a hatékony gyógymód, melynek alapelveit 1796-ban fogalmazta meg a híres német orvosgyógyszerész: Dr. Samuel Hahnemann.

A nemkonvencionális gyógymódok jelentősége szakmai és finanszírozási részről is Európa- és világszerte egyaránt jelentősen növekszik, komoly az igény irántuk, és maguk a betegek egyre gyakrabban keresik a szokásostól eltérő kezelési formákat.

Homeopátia

A nemkonvencionális gyógymódok elismertségi foka és jogi helyzete az egyes országokban nagyon eltérő, az Európai Parlament 1997. május 29-én fogadott el a nemkonvencionális gyógymódok státusáról támogató határozatot. Az utóbbi években Európában s talán még inkább az Amerikai Egyesült Államokban valóságos fellendülés volt megfigyelhető a nemhagyományos gyógyítási formák terén.

Milyenek a tapasztalatok külföldön?

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2002-es adatai szerint a franciák 77%-a részesült legalább egy alkalommal természetgyógyászati kezelésben az adott év folyamán. Hasonlóan magasak az arányok Németországban is, ott a páciensek 73%-a használ természetes eredetű gyógyszerkészítményeket és 76%-uk szeretné az e gyógyszercsoportba tartozó készítményeket a társadalombiztosítás által továbbra is támogatottan megkapni. Nagy-Britanniában éves szinten 2,3 milliárd amerikai dollárnak megfelelő fontot költenek az alternatív gyógyeljárásokra, Svájcban a lakosság 33%-a részesült legalább egyszer a tavalyi év során komplementer (kiegészítő) orvosi ellátásban, és közülük 84% véli úgy, hogy a kezelések sikeresek voltak.

Az Európai Parlamentnek a tárgyhoz kapcsolódó jelentése szerint a tagállamok lakosságénak 20-50%-a veszi igénybe az alternatív gyógymódokat. A homeopátia az alternatív terápiák közül a legnépszerűbb Belgiumban, Franciaországban, Hollandiában, Norvégiában és Svájcban; második, illetve harmadik fontossági helyen található Olaszországban, Spanyolországban, Németországban, Ausztriában, Angliában és Svédországban.

Az "Európai Bizottság a Homeopátiáért" elnevezésű egyesülést (European Committee for Homoeopathy, ECH) az Unió tagországainak orvosi szervezetei hozták létre, melyben sok ország képviselői között Magyarország képviselői is jelen vannak az albizottságokban. A négy albizottság közül az egyikben az egységes törvényi háttér kialakításán dolgoznak, a másikban az oktatás helyzetét tárgyalják, a harmadikban a modern kutatások támogatása a központi téma, míg a negyedikben az egységes homeopátiás gyógyszerkönyv összeállításán dolgoznak. Tíz évvel ezelőtt az Európai Parlament (Strasbourg) 1 millió ECU-t biztosított homeopátiás kutatások finanszírozására. Ennek az óriási jelentősége abban állt, hogy nemzetközi szervezet nem csupán elismerte a homeopátia terápiás jelentőségét, hanem anyagilag is kész volt jelentős összegekkel hozzájárulni annak tudományos értékeléséhez.

Az európai helyzethez hasonlóan a nemkonvencionális medicina különösen az Amerikai Egyesült Államokban elfogadott, 1992-ben az USA kormánya létrehozta az Alternatív Gyógyászati Hivatalt (office of Alternative Medicire, OAM), azzal a feladattal, hogy az alternatív medicinával kapcsolatosan végezzen kutatásokat és igazolja az eredményeket.

Hogyan értékelik hazánkban?

Magyarországon csak az 1980-as évek második felében kibontakozó politikai változások befolyásolták kedvezően a nem konvencionális orvoslás helyzetét, megítélését. Az Egészségügyi Tanács (ETT) Elnöksége 1990 áprilisában közölte az Egészségügyi Minisztériummal szakvéleményét "...a homeopata gyógymód magyarországi alkalmazásának tiltása nem indokolt'. Így indulhatott újra az alternatív orvoslás ezen válfaja itthon, véget vetve annak a világszerte példátlan szabályozásnak, mely az 1950-es évektől kezdve (teljesen indokolatlanul) tiltotta az alternatív orvoslás minden fajtáját. Hazánkban és világszerte is növekszik azon betegeknek, orvosoknak, gyógyszerészeknek és érdeklődőknek a száma, akik ismerkednek a homeopátiával, illetve terápiás tapasztalatokkal rendelkeznek akár beteg, akár orvosi oldalon.

Emellett továbbra sem kevesebb az olyan, hatalmi pozícióban lévő ellenzők száma, akik kétségbe vonják e gyógyító rendszer létjogosultságát anélkül, hogy annak alaptörvényeivel, felépítésével és terápiás lehetőségeivel tisztában lennének. Magyarország idén bekövetkező európai uniós csatlakozása komoly biztosítéka lehet annak, hogy különösen szakmai berkekben korrekt párbeszéd induljon el a homeopátiának a modern orvostudományba történő integrálásáról, amely az európai példák alapján mindenképpen reális célnak tűnik.


Szerző: Dr. Kun Csaba

Ossza meg: Kövessen minket:Vital - egészségügyi linkcentrumKeresés