Nyomtatás 
Forrás: Vital.hu (http://vital.hu)

Speciális oktatás és fejlesztés Budapesten sajátos igényű és sérült gyermekek részéreFővárosi 3. Számú Tanulási Képességet Vizsgáló
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ

Ellátott kerületek: III. IV. V. VI. VII. XIII. XV. XVI.
1052 Budapest, Deák Ferenc u. 17
Telefon: (1) 266-3379
Fax: (1) 266-3202
E-mail: szakertoiharom@mail.tvnet.hu
Ellátott kerületek: VIII. IX. X. XIV. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII. XXIII.
1144 Budapest, Füredi park 6.
Telefon: (1) 220-4842 Fax: (1) 468-3661
Ellátott kerületek: I. II. XI. XII.
1116 Budapest, Rácz László u. 73.
Telefon: (1) 208-2295
E-mail: harmas.szakertoi@chello.hu

II. kerület

Addetur Alapítványi Szakiskola és Középiskola
Autista gyermekeket integráltan nevelő, oktató intézmény
1022 Budapest, Merczibányíi tér 3.
Telefon: (06-1) 212-4595

Csillagszem Fejlesztő Általános Iskola
1026 Budapest, Fenyves u. 1.
Telefon: (06-1) 438-0558
Az iskola fenntartója:
Dyscalculiás, Dyslexiás, Dysgrafiás gyermekekért Alapítvány
1022 Budapest, Rókushegyi lépcső 10

Fenyves Utcai Általános Iskola
Pszichés fejlődés zavara miatt a tanulásban tartósan és súlyosan akadályozott tanulók integrált oktatása.
1026 Budapest, Fenyves u. 1.
Telefon: (06-1) 394-3924

Klebensberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium
Minden típusú sajátos nevelési igényű tanuló integrált oktatása.
1028 Budapest, Szabadság u. 23
Telefon: (06-1) 397-4569

Tizenkét Karátos Magániskola
Autista gyermekeket integráltan nevelő, oktató intézmény.
1021 Budapest, Hárshegyi út 3
Telefon: (06-1) 275-1710

Újlaki Általános Iskola
Enyhe értelmi fogyatékos tanulók szegregált oktatása.
1023 Budapest, Ürömi u. 64.
Telefon: (06-1) 335-0720

III. kerület

Kincsesház Általános Iskola
Autista gyermekeket integráltan nevelő, oktató intézmény.
1037 Budapest, Laborc u. 2
Telefon: (06-1) 368-4216

Óvoda, Általános Iskola EGYMI
1035 Budapest, Szellő u. 9-11.
Telefon: (06-1) 388-2144

IV. kerület

Éltes Mátyás Újpesti Speciális Általános iskola
1042 Budapest, Venetiáner u. 26.
Telefon: (06-1) 369-3384

Humánus Alapítványi Általános Iskola
Autista gyermekeket integráltan nevelő, oktató intézmény.
1044 Budapest, Megyeri út 20/b.
Telefon: (06-1) 231-7020

V. kerület

Integrált Játékpedagógiai Alapítvány
Belvárosi Játékóvoda Autista gyermekeket integráltan nevelő, oktató intézmény
1055 Budapest, Honvéd u. 27.
Telefon: (06-1) 311-0048

Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért
Országos Közalapítvány

Anyagi források felkutatása, pályázatok kiírása
1054 Budapest, Báthory u. 10.
Telefon: (1) 3023-007
Fax: (1) 302-3006
E-mail: fgyk@fgyk.hu
Honlap: www.fgyk.hu

VI. kerület

Daniló Sportegyesület
Gyógypedagógiai lovaglás, diák sportegyesület
1062 Budapest, Lehel u. 5.
Telefon: (1) 339-5526

Gyermekház Általános Iskola és Gimnázium és Szakképző Iskola
Autista gyermekeket integráltan nevelő, oktató intézmény
1062 Budapest, Bajza u. 26
Telefon: (06-1) 321-5675

Tunyógi Játszóház
Korai fejlesztést végző Intézmény
1067 Budapest, Rózsa u. 46.
Telefon: (06-1) 321-8357

VII. kerület

ELTE Speciális Gyakorló Óvoda
Korai Fejlesztő Módszertani Központ
Óvodai ellátás, közoktatási szolgáltatások,
Foglalkozások, terápiák, korai fejlesztés
1071 Budapest, Damjanich u. 41-43. C ép. II-III. emelet
Telefon: (1) 461-3746
Fax: (1) 461-3720
E-mail: gyakovoda@barczi.hu

ELTE Gyógypedagógiai Főiskolai Kar
Gyakorló Gyógypedagógiai és Logopédiai Szakszolgálat
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
Országos Gyógypedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény
Fejlesztés logopédiai szakszolgáltatás
Tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenység
Beszédfejlesztés, logopédia
Foglalkozások, terápiák
1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.
Levelezési cím: 1476 Budapest, Pf. 127.
Telefon: (1) 4613-700
Fax: (1) 4613731
E-mail: gyoszi@barczi.hu
Gyógypedagógiai szakszolgáltatás
Telefon (1) 461-3770
Fax: (1) 461-3731

VIII. kerület

Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola
Pedagógiai Szakszolgálat
Korai fejlesztést végző intézmény
1082 Budapest, Üllői út 76
Tel: (06-1) 313-9288

Deák-Diák Általános Iskola
Autista gyermekeket integráltan nevelő, oktató intézmény.
1089 Budapest, Orczy út 3-5.
Telefon: (06-1) 333-9171

Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ
Általános Iskola
Autista tanulók gyógypedagógiai tanterv szerint oktató intézménye
1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 11.-15.
Telefon: (06-1) 313-4464


Katica Bölcsőde és Óvoda
1089 Vajda Péter u. 35-39.
Telefon: (06-1) 314-0184


Napsugár Napköziotthonos Óvoda
Autista gyermekeket integráltan nevelő, oktató intézmény.
1086 Budapest, Dankó u. 31
Telefon: (06-1) 314-2286

IX. kerület

Ferencvárosi Komplex Óvoda és Általános Iskola
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
1096 Budapest, Gát utca 6.
Telefon: (06-1) 215-7381
Fax: (06-1) 216-2385
E-mail: fkoai@hu.inter.net

Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék
1092 Budapest, Ráday u. 46
Telefon: (06-1) 217-1627


Irinyi János Környezetvédelmi és Vegyészeti Szakképző Iskola

Autista tanulók integrált oktatása.
1097 Budapest, Gyáli út 25/a
Telefon: (06-1) 348-0367


Molnár Ferenc Általános Iskola

Autista gyermekeket integráltan nevelő, oktató intézmény
1095 Budapest, Mester u. 19.
Telefon: (06-1) 216-0056

X. kerület

Komplex Általános Iskola és Szakszolgáltató Központ
1107 Budapest, Gém u. 5-7.
Telefon: (06-1) 261-6863


X. ker. Bölcsőde
Korai fejlesztést végző intézmény
1105 Budapest, Zsivaj u. 1-3.
Telefon: (06-1) 261-6396


X. ker. Bölcsőde
Korai fejlesztést végző intézmény
1103 Budapest, Vaspálya u. 8-10
Telefon: (06-1) 261-1841

XI. kerület

"Egyenlő Esélyt!" Alapítvány
1119 Budapest, Rátz L. u. 38. IV. 13.
Telefon: (1) 461-3746
Fax: (1) 461-3720
E-mail: logiovoda@barczi.hu


Bliss Alapítvány Segítő Kommunikáció - Módszertani központ
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
Fogyatékosok Nappali Intézménye és Járóbeteg Szakrendelő
1112 Budapest, Neszmélyi u. 36.
Telefon: (1) 310-3583
Fax: (1) 310-3583
E-mail: info@bliss.org.hu
Honlap: www.bliss.org.hu


XI. ker. Általános Iskola
Pszichés fejlődés zavara miatt a tanulásban tartósan és súlyosan akadályozott tanulók integrált oktatása.
1118 Budapest, Csiki-hegyek u. 13-15.
Telefon: (06-1) 246-8016


Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium
Beszéd-és érzékszervi fogyatékos tanulók integrélt oktatása.
1117 Budapest, Baranyai u. 16-18.
Telefon: (06-1) 381-0662


Bocskai István Általános Iskola
Beszéd, testi és érzékszervi fogyatékos tanulók integrált nevelése.
1114 Budapest, Bocskai u. 47-49.
Telefon: (06-1) 209-2396


Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda
Autista tanulókat gyógypedagógiai tanterv szerint oktató intézmény.
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola
1119 Budapest Fogócska u. 4.
Telefon: (06-1) 208-5814


Neszmélyi Úti Óvoda
Enyhe és középfokban értelmileg sérült gyermekek integrált nevelése
1112 Budapest, Neszmélyi u. 22-24
Telefon: (06-1) 310-3415


Sopron Úti Általános Iskola
Pszichés fejlődés zavara miatt tanulásban tartósan és súlyosan akadályozott tanulók integrált oktatása.
1119 Budapest, Sopron u. 50.
Telefon: (06-1) 204-1201

Nyitnikék Óvoda
Logopédiai ellátás, integrált nevelés
1114 Kanizsai u. 17-25.
Telefon: (06-1) 209-9187

XII. kerület

Alapozó Terápiák Alapítvány
1125 Budapest, Kútvölgyi út 49.
Levelezési cím: 1535 Budapest, Pf.:
Telefon: (1) 365-1418
Fax: (1) 214-1938
E-mail: info@alapozoterapiak.hu
Honlap: www.alapozoterapiak.hu

XII. ker. Fővárosi Önkormányzat: Nyitott Világ Fejlesztő Iskola
Pszichés fejlődés zavara miatt a tanulásban tartósan és súlyosan akadályozott tanulók integrált oktatása
1125 Budapest, Diósárok u. 40/d.
Telefon: (06-1) 214-1000

Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola
Enyhe és középfokban értelmileg sérült tanulók szegregált oktatása
1126 Budapest, Orbánhegyi út 7.
Telefon: (06-1) 355-0736


Kiss János Általános és Középiskola
Pszichés fejlődés zavara miatt a tanulásban tartósan és súlyosan akadályozott tanulók integrált oktatása.
1126 Budapest, Kiss J. alt. u. 31.
Telefon: (06-1) 225-1677


Németvölgyi Általános Iskola
Beszédfogyatékos, résszképesség-és magatartási zavarral küzdő tanulók oktatása.
1126 Budapest, Németvölgyi u. 46.
Telefon: (06-1) 356-0046


Tamási Áron Általános Iskola
Két Tannyelvű Nemzetiségi Gimnázium

Pszichés fejlődés zavara miatt a tanulásban tartósan és súlyosan akadályozott tanulók integrált oktatása.
1124 Budapest, Mártonhegyi u. 34.
Telefon: (06-1) 457-0719


Vadaskert Fejlesztő és Felzárkóztató Általános Iskola
1120 Budapest, Konkoly Tege M.u. 21.
Telefon: (06-1) 392-1447
Vadaskert Alaptvány a Gyermekek Lelki Egészségéért
1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 116.
Telefon: (1) 392-1400
Fax: (1) 392-1411
E-mail: info@vadasnet.hu
Honlap: www.vadaskertalapitvany.hu


Zölderdő Óvoda
Beszédfogyatékos gyermekek ellátása
1125 Budapest, Szilágyi E. fasor 26.
Telefon: (06-1) 394-2458


Lauder Javne Zsidó Közösségi Óvoda
Általános Iskola, és Középiskola
Látás és mozgássérült gyermekek oktatása.
Pszichés fejlődés zavara miatt a tanulásban tartósan és súlyosan akadályozott tanulók integrált oktatása.
Nem önkormányzati fenntartású intézmény
1121 Budapest, Budakeszi u. 48.
Telefon: (06-1) 275-2240

XIII. kerület

Kolping Általános Iskola, Gimnázium és Szakképző Iskola
Autista tanulókat gyógypedagógiai tanterv szerint oktató intézmény
1134 Budapest, Huba u. 6.
Telefon: (06-1) 359-2249


Lares Alapítványi Óvoda
Autista gyermekeket integráltan nevelő intézmény
1135 Budapest, Petneházy u. 83
Telefon: (06-1) 329-0834


Prizma Általános Iskola, Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat
Autista tanulókat gyógypedagógiai tanterv szerint oktató intézmény
1134 Budapest Váci út 57.
Telefon: (06-1) 340-8980

XIV. kerület

Budapesti Korai Fejlesztő Központ
1115 Budapest, Bártfai u. 34/a.
1146 Budapest, Csantavér köz 9-11.
Telefon: (1) 363-0270
Fax: (1) 363-0270
E-mail: titkarsag@koraifejleszto.hu
Honlap: www.koraifejleszto.hu


Zuglói Benedek Elek
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
1141 Budapest, Álmos vezér u. 46.
Telefon: (06-1) 220-4841


Csip-Csup Magánóvoda

Autista gyermekeket integráltan nevelő intézmény
1141 Budapest, Vezér u. 84
Telefon: (06-1) 222-8143

Meseház Óvoda
Autista gyermekeket integráltan nevelő intézmény
1143 Budapest, Őrnagy u. 11.
Telefon: (06-1) 467-0921

XV. kerület

Száraznád Nevelési-Oktatási Központ
Általános iskola és speciális szakiskola

1156 Budapest, Pattogós utca 6-8.
Telefon: (06-1) 418-2854
Fax: (06-1) 418-2458
E-mail: sznok@freemail.hu

XVII. kerület

Egyesített Szolgáltató Központ és Bölcsőde
Korai fejlesztést végző intézmény
1173 Budapest, Újlak u. 112.
Telefon: (06-1) 256-1465

Móra Ferenc Általános Iskola
1172 Budapest, Naplás u. 60.
Telefon: (06-1) 257-0562

XVIII. kerület

Általános és Német Nemzetiségi Iskola
1188 Budapest, Táncsics u. 53.
Telefon: (06-1) 295-3236

Fecskefészek Bölcsőde
Korai fejlesztést végző intézmény
1181 Budapest, Vándor Sándor u. 7.
Telefon: (06-1) 291-7017

Speciális Oktató és Fejlesztő Intézmény
SOFI Autista csoport
Autista tanulókat gyógypedagógiai tanterv szerint oktató intézmény
1181 Budapest, Kondor Béla sétány 4.
Telefon: (06-1) 290-8919
Fax: (06-1) 290-8919
E-mail: kondorspec@axelero.hu

XIX. kerület

Arany Óvoda
Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése
1191 Budapest, Arany János u. 15-17.
Telefon: (06-1) 357-1863


XIX. ker. Módszertani Bölcsőde
1193 Budapest, Csokonai u.
Telefon: (06-1) 282-4613
Korai fejlesztést végző intézmény

XX. kerület

Benedek Elek Óvoda
Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Módszertani Intézmény
Óvodai ellátás enyhe értelmi fogyatékos gyermekek részére.
1-10.osztályos integrált oktatás középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók részére.
1201 Budapest, Magyarok Nagyasszonya tér 1-3
Telefon: (06-1) 283-0377
Fax: (06-1) 283-0759
E-mail: speceds@t-online.hu


Baross Gábor Általános Iskola és Szakiskola

Enyhe értelmi fogyatékos gyermekek integrált oktatása
Nem önkormányzati fenntartású intézmény
1204 Budapest, Székelyhíd u. 23.
Telefon: (06-1) 283-0932


Kincsesház Alapítványi Iskola

Sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, magatartási és tanulási zavarral küzdő gyermekek fejlesztése, integrálása.
1205 Budapest Mártírok útja 51.
Telefon: (06-1) 285-0574


XX. ker. Nyitnikék Óvoda
Valamennyi sajátos nevelési igényű gyermek ellátása
1203 Budapest Baross u. 40.
Telefon: (06-1) 284-5755

XXI. kerület

Génius Tehetséggondozó Általános és Középiskola
Pszichés fejlődés zavara miatt tanulásban akadályozott gyermekek oktatása
Nem önkormányzati fenntartású intézmény
1213 Budapest, Szent István út 170.
Telefon: (06-1) 277-0059


Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda
Értelmi fejlődésban akadályozott gyermekek integrált nevelése
1211 Kiss J. Alt. u. 10-12.
Telefon: (06-1) 427-0939


Kerek Világ Napközi Otthonos Óvoda
Megkésett beszédű gyermekek integrált nevelése
1211 Budapest, Posztógyár u. 3-4.
Telefon: (06-1) 278-0432


Mátyás király Általános Iskola
Tanulásban akadályozott, enyhén értelmi fogyatékos tanulók oktatása

1212 Budapest, Kolozsvári u. 61.
Telefon: (06-1) 277-9560

Mointessori Oktatási Centrum Óvoda
Autista tanulók integrált oktatása
Általános Iskola, Gimnázium
1213 Budapest, Gyömbér u. 1-3.
Telefon: (06-1) 277-0159


Móra Ferenc Általános Iskola
Halláskárosult gyermekek integrált oktatása.
1214 Budapest, Tejút u. 10.
Telefon: (06-1) 278-0258


Nagy Imre ÁMK Általános Iskola

Autista csoport
1214 Budapest, Simon B. sétány 4-8.
Telefon: (06-1) 276-2755


Napsugár Napközi Otthonos Óvoda
Mozgásban akadályozott gyermekek speciális és integrált nevelése
1215 Vágóhíd u. 55-57.
Telefon: (06-1) 427-0717


XXI. ker. Óvoda

1214 Budapest, Vénusz u. 17/a.
Telefon: (06-1) 427-0720


Szárcsa Általános Iskola
Magatartási zavarral és tanulási nehézséggel küzdő gyermekek oktatása
1213 Budapest, Szárcsa u. 9-11.

XXII. kerület

XXII. ker. 1.sz Egyesített Óvoda
Anna u-i Tagóvoda

Integrált óvodai nevelés.
Sajátos igényű gyermekek különleges gondozása
1221 Budapest, Leányka u. 40.
Telefon: (06-1) 229-2359


Beszélj Velem Alapítványi Óvoda
Autista gyermeket integráltan nevelő intézmény
1225 Budapest Bartók Béla u. 4.


Kozmutza Flóra Általános Iskola
Enyhe értelmi fogyatékos tanulók oktatása
2 év szakmára előkészítő tagozat
1223 Budapest, Kápolna u. 2-4.
Telefon: (06-1) 226-8185A cikket a vital.hu-n az alábbi címen találja meg:
http://vital.hu/kisegito_neveles_oktatas_